O nás

Toolnext

Účelem vytvoření Toolnext je funkční platforma umožnující zprostředkování kontaktu pro sdílení věcí zdarma nebo za úplatu. Stránky jsou v současné době ve vývoji a zatím umožnují poskytovat jen základní funkce, jako je vystavení předmětu nebo poptávky, hledání předmětů a poptávek ostatních uživatelů a možnost kontaktování uživatelů.

Jsou služby Toolnext zdarma?

Toolnext je zcela zdarma. Uživatelé zde mohou nabízet své předmety ke sdílení a naopak vyhledávat předměty k zapůjčení.

Jak vznikl a jak plánujeme Toolnext rozšiřovat?

Stránky o sdílení předmětů začali vznikat na základě nápadu, kdy jeden z autorů bydlící v Praze si uvědomil, že v jeho málém bytě je spousta věcí, které nejsou příliž často využívány a mají potenciál k zapůjčení.  Zároveň jsme si uvědomili, že ve velkoměstě není možné si jen tak vypůjčit vrtačku od souseda, protože je zde vysoká míra anonymity. A tak vznikla idea na vytvoření serveru, kde mohou lidé poptávat a nebo nabízet různé předměty.

Funkce Toolnext plánujeme neustále rozšiřovat.

Plánujeme přidat například

  • hodnocení uživatelů na základě zapůjček,
  • možnost platit za vypůjčnení a ručit zálohami pomocí platebních karet a virtuálních měn,
  • přidání statistik,
  • komunikace mezi uživateli přímo přes Toolnext v podobě messangeru,

Naše vize je rozšířit funkčnost a služby do takového rozsahu, aby se  vyrovnaly například Airbnb.

Jak plánujeme financovat rozvoj Toolnext?

V současné době financujeme vývoj z vlastních zdrojů. Plánuje využít crownfoundingovou kampaň a dále budeme k financování omezené míře využívat pronájem banneru. Návštevníci mohou také přispívat virtuálními měnami na účty zobrazené níže.

Co je zde dovoleno nabízet a poptávat?

Toolnext byl vytvořen s cílem nabídky běžných předmětů denního použití. Je výslovně zakázáno nabízet předměty jako jsou drogy, zbraně, chemikálie, pornografie a ostatní, jejichž držení, šíření a nakládání s nimi je nebo by mohlo být nezákonné. Toolnext byl vytvořen jako svobodná platforma a nezodpovídá za obsah jednotlivých uživatelů. Toolnext žádá uživatele, aby zde vystupovali slušně a poctivě. Toolnext si vyhrazuje právo na smazaní uživatelského účtu při jakékoliv nekalém, vulgárním a nebo nečestném jednání uživatele. Toolnext neručí za škody způsobené využíváním jeho služeb. Uživatelé si sami na vlastní riziko domlouvají jednotlivé zápůjčky. Bez dovolené autorů je zde zakázané šiřit jakoukoliv reklamu.