Co je to Toolnext?

Účelem vytvoření Toolnext je funkční platforma umožňující zprostředkování kontaktu pro sdílení věcí zdarma nebo za úplatu. Stránky jsou v současné době ve vývoji a zatím umožňují poskytovat základní funkce, jako je vystavení předmětu nebo poptávky, hledání předmětů a poptávek ostatních uživatelů a možnost kontaktování uživatelů.

Stránky o sdílení předmětů začali vznikat na základě nápadu, kdy jeden z autorů bydlící v Praze si uvědomil, že v jeho malém bytě je spousta věcí, které nejsou příliš často využívány a mají potenciál k zapůjčení.  Zároveň jsme si uvědomili, že ve velkoměstě není možné si jen tak vypůjčit vrtačku od souseda, protože je zde vysoká míra anonymity. A tak vznikla idea na vytvoření serveru, kde mohou lidé poptávat a nebo nabízet různé předměty.

Jsou služby Toolnext zdarma?

Toolnext je zcela zdarma. Uživatelé zde mohou nabízet své předmety ke sdílení a naopak vyhledávat předměty k zapůjčení.

Jak mám začít?

Začít je úplně jednoduché, stačí se zaregistrovat a vytvořit vlastní účet.

Přihlásit se - Vytvořit nový účet

Jak přidám předmět?

Následně je možné přidávat předměty, případně poptávky.

Uživatelské nástroje - přidat předmět

Jak zobrazím moje předměty?

Přehled mých předmětu a jejich editace je intuitivní

Uživatelské nástroje - moje předměty

Jak přepnu jazyk?

Web můžete přepnout do češtiny a angličtiny

jazyková verze - English/Czech

Plánujete Toolnext dále rozšiřovat?

Ano, plánujeme přidat například

  • hodnocení uživatelů na základě zapůjček,
  • možnost platit za vypůjčení a ručit zálohami pomocí platebních karet a virtuálních měn,
  • přidání statistik,
  • komunikace mezi uživateli přímo přes Toolnext v podobě messangeru,
  • rozšířené možnosti pro profesionální půjčovny.

Naše vize je rozšířit funkčnost a služby do takového rozsahu, aby se  vyrovnaly například Airbnb.

Jak plánujeme financovat rozvoj Toolnext?

V současné době financujeme vývoj z vlastních zdrojů. Plánuje využít crowdfoundingovou kampaň a dále budeme k financování omezené míře využívat pronájem banneru. Návštěvníci mohou také přispívat virtuálními měnami na účty zobrazené níže.

Co je zde dovoleno nabízet a poptávat?

Toolnext byl vytvořen s cílem nabídky běžných předmětů denního použití. Je výslovně zakázáno nabízet předměty jako jsou zbraně, drogy, chemikálie, pornografie a ostatní, jejichž držení, šíření a nakládání s nimi je nebo by mohlo být nezákonné. Toolnext byl vytvořen jako svobodná platforma a nezodpovídá za obsah jednotlivých uživatelů. Toolnext žádá uživatele, aby zde vystupovali slušně a poctivě. Toolnext si vyhrazuje právo na smazaní uživatelského účtu při jakékoliv nekalém, vulgárním a nebo nečestném jednání uživatele. Toolnext neručí za škody způsobené využíváním jeho služeb. Uživatelé si sami na vlastní riziko domlouvají jednotlivé zápůjčky. Bez dovolení autorů je zde zakázané šiřit jakoukoliv reklamu.